Chính sách bảo mật thông tin của Trung tâm Tiếng Trung Tuệ Khang

Website tiengtrungtuekhang.com của Trung tâm Tiếng Trung Tuệ Khang với những người sáng lập là Cô giáo Đàm Thị Ngọc Ánh và Cô Trang. Trung tâm lập ra với mục đích giúp các bạn trẻ có được học tiếng trung và tiếp xúc làm việc với các công ty lớn trong và ngoài nước.

Nhằm đảm bảo an toàn cho website cũng như bảo mật thông tin của học viên cũng như người dùng, Trung tâm Tiếng Trung Tuệ Khang đưa ra một số chính sách bảo mật như sau:

  1. Không được sao chép bài viết trên website dưới mọi hình thức. Nếu có lấy tài liệu trên web thì hãy kèm theo link của website: https://tiengtrungtuekhang.com/
  2. Học viên để lại thông tin được tư vấn, chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của học viên tuyệt đối. Không tiết lộ thông tin khi chưa được sự đồng ý của học viên.

Thông tin liên hệ Trung tâm Tiếng Trung Tuệ Khang